optimista országok

Thaiföld 100%Seychelle-szigetek 100%Szamoa 100%
Zimbabwe 100%Közép-Afrikai Köztársaság 100%Argentína 100%
Venezuela 100%Panama 93%Ruanda 87%
Brunei 77%Amerikai Virgin-szigetek 77%Ausztrália 74%
Jordánia 73%Nicaragua 67%Szingapúr 67%
Ciprus 63%Namíbia 63%Olaszország 63%
Görögország 62%Finnország 62%Izrael 61%
Azerbajdzsán 60%Egyiptom 60%Maldív-szigetek 60%

nyitóoldal > hirek > Mosoly(NAP)hadjárat > Gyermeki jogok III.

Gyermeki jogok III.

2004.10.14.

A második cikk folytatása.

20. cikk

Senkit sem szabad kényszeríteni arra, hogy belépjen valamilyen egyesületbe. De mindenkinek joga van hozzá, hogy gyűléseket szervezzen vagy hogy csatlakozzon valamilyen egyesülethez, békés szándékú együttműködés céljából.

Móricz Zsigmond: Kossuth Lajos azt üzente ...

"Alkudozásba akartak ereszkedni Jellasiccsal - folytatta Kossuth -, ama gaz árulóval, hogy csak nemrég visszanyert szabadságukat és függetlenségüket kezünkből kicsavarják, s a népet új szolgaság jármába hajtsák! De én azt mondtam, hogy mielőtt a nemzet szabadságából csak egy hajszálnyit is lealkudnék elmegyek és megtekintem népemet."

Török Sándor: Az Állatok Embervédő Egyesülete

"Egyszer az állatok egymás között Embervédő Egyesületeket alakítottak. ... Küldöttséggel keresték fel az oroszlánt. Az oroszlán helyeselte a dolgot.
... Össze is doboltatták a nagygyűlést, amelyen megjelentek mind az állatok. Vadok és háziállatok valamennyien képviseltették magukat.
... Mai gyűlésünk célja az - folytatta az oroszlán - hogy megalakítsuk az Állatok Embervédő Egyesületét."

20. cikk

Minden embernek joga van ahhoz, hogy olyan emberek közé tartozzon, akik számára szimpatikusak.

21. cikk

Mindenki részt vehet a maga kormányának megválasztásában. Mindenki jelöltetheti önmagát is a választáson. A férfiak és a nők szavazatai egyenrangúak.

Petőfi Sándor naplójából

"Választmány ment fel Budára a helytartótanácshoz legalább húszezer ember kíséretében. Előadták kívánataikat. A nagyméltóságú helytartótanács sápadt volt és reszketni kezdett, s ötpercnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett."

Mátyás király

Tél derekára összehívták a magyar országgyűlést, hogy eldöntse, ki legyen a király. Amíg a főurak a budai várban tanácskoztak, addig a Duna jegén összeseregloőhatalmas tömeg lelkesülten kiáltozta:
"Éljen Mátyás király! Éljen a magyar király!"

21. cikk

Mindenki saját belátása szerint szavazhat a képviselőire. Férfiak és nők egyaránt szavazhatnak.

22. cikk

A társadalomnak, amelyben élsz, lehetőséget kell adni számodra, hogy szabadon kifejleszd a személyiségedet.
Ez azt jelenti, hogy hozzáférhetsz minden nyilvános információhoz, részt vehetsz minden nyilvános rendezvényen a gazdasági, a társadalmi és a kulturális életben egyaránt, hogy szabadon kialakíthasd a saját véleményedet.

Tamkó Sirató Károly: Az űrkor tízparancsolata

Örülj, hogy a Földön élsz, és embernek születtél
Légy egészséges, erős és szép, méltó az emberéletre.
Életsegítő légzéseiddel mindig számolj.
Dolgozz, hogy a világűr számtalan bolygójával a miénk lehessen.
Szorozd meg önmagad, és oszd el önmagad, hogy éljen és győzzön az ember.
Egyensúly és harmónia mindig, mindenütt, mindenkivel.
Tudd meg: nem vagy egyedül! Az emberiség te vagy.
Ne félj! Ha elmúlsz is mint ember, örökrezgő atomjaid új ünnepekre várva, tovább táncolnak a mérhetetlen térben.
Tanulj mindenből, s minderre magad is rájössz.

22. cikk

Tanulásodat a társadalomnak, amelyben élsz, segíteni kell. A társadalom életében, kialakításában részt vehetsz.

23. cikk

Jogod van a munkához, jogod van munkádat szabadon megválasztani, valamint jogod van olyan bért kapni érte, amely lehetővé teszi, hogy megélj és eltartsd a családodat. Ha férfi és nő ugyanazt a munkát végzi, ugyanazt a bért kell érte kapnia. Minden dolgozó embernek joga van érdekei védelmében összefogni a többiekkel.

Hanék - Márkus - Ormos - Ránki: Világtörténet képekben

A jólét árnyékában
"A széles utcákon, tereken munkástömegek jelentek meg, azt követelve, hogy dolgozhassanak. Aztán megérkeztek hamarosan a rendőrök is gyalogosan meg lóháton és gumibottal, kardlappal rontottak a tüntetőkre. A munkások azért tüntettek, mert nem volt munkájuk."

23. cikk

Minden embernek joga van a munkához, munkájáért pénzt felvenni, amiből a családját eltartja. Ez férfire és nőre egyformán vonatkozik.

24. cikk

A napi munkaidő nem lehet túlságosan hosszú, mert minden embernek joga van a szabadidőhöz és a pihenéshez. Minden embernek rendszeresen fizetett szabadságot kell kapnia.

Zelk Zoltán: Anya, apa hazajöttek

Anya, apa hazajöttek
fáradtak, mert este van.
Azt kérdezik: féltél, fáztál
idehaza, kisfiam?
Anya simogat és csókol
Kérdezgeti: hogy vagyok?
Én megmondom: hogyha megint
elmentek, hát meghalok. ...

24. cikk

A pihenés a munka gyümölcse. A becsületes munka után joga van minden embernek a pihenésre, a szórakozásra.

25. cikk

Jogod van hozzá, hogy támogatást kérj, ha nem tudsz dolgozni, mert vagy nincs munkád, vagy beteg vagy, illetve megöregedtél. Jogod van támogatást kérni, ha nem a te hibádból kerültél bajba.

Móra Ferenc: A szánkó

"Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban. Égett a szánkó. A mi szánkónk, amelyikbe egyszer se ültünk bele. A szánkódarabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha sírt volna örömében, ahogy a dér leolvadt róla. Az öreg koldusasszony orcája is színesedni kezdett. Ahogy ránk vetette háládos tekintetét, a mi szívünkben is valami melegség támadt. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jólesik repülni a szánkón, de nem tudják, milyen jólesik jót tenni a szegényekkel.

25. cikk

Ha valaki nem tud dolgozni, mert nincs munkalehetősége, vagy betegség akadályozza, akkor joga van támogatást kérni.

26. cikk

Jogod van iskolába járni, a tanításért az iskolaéveid alatt nem jár fizetség. Lehetővé kell tenni számodra, hogy kitanulj valamilyen szakmát vagy tetszésed szerint folytasd a tanulmányaidat. Az iskolában lehetőséget kell kapnod arra, hogy minden képességedet kifejleszd és megtanuld a más emberek iránti megértést.

Móricz Zsigmond: Fillentő

"A tanfelügyelő úr soká, komolyan nézett rá és így szólt:
De kisfiam, te már elég nagy vagy, hogy belásd, senki sem él meg hazugságból. Hát miért nem szoksz le arról a csúnya, rossz szokásról? Jobb volna, ha a leckéd megtanulnád és szorgalmas, okos ember lenne beloled.
Megtanulok én minden leckét - mondta bűnbánó arccal Fillentő."

26. cikk

A tanulásért fizetés nem jár. A tanuláshoz mindenkinek joga van. A képességeit mindenkinek joga van fejleszteni.

27. cikk

Ha művész, író vagy tudós is vagy, együtt kell tudnod működni más emberekkel és a közösen létrehozott munkának te is hasznát kell lásd. Műveidet törvényes védelem illeti meg és ezt is hasznodra tudod fordítani.

A forradalom programja

"Én a népköltészet képviselőit akartam egyesíteni, (...) ahová mindazokat számítom, kik valódi szabadelvűek, nem szűkebbek, merészek, nagyot akarók, azon fiatal Magyarországnak, amely nem akarja a haza kopott bocskorát örökké foltozni, hogy legyen folt hátán folt, hanem tetőtől talpig új ruhába akarja öltöztetni."

27. cikk

A művészeknek együtt kell tudni működniük és alkotniuk. Egymás munkáját tisztelni kell. Az alkotásokat a törvény védi.

28. cikk

Hogy tiszteljék a jogaidat és a szabadságodat, mind a te országodban, mind a Föld többi országában, olyan rendre van szükség, amelyik megvédi azokat a jogokat és szabadságokat, amelyekről itt szó van.

"Ragadjunk fegyvert az árulók ellen!"

Részlet Kossuth Lajos Szeged népéhez intézett toborzóbeszédéből
"Én esküszöm a mindenható Istenre, ki védi az igazságok és hitszego árulók megbünteti, esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszálnyit utolsó csepp véremig elraboltatni nem engedek, esküszöm, hogy hazánkat védeni fogom, míg karomat felemelhetem. A magyarok istene engem úgy segéljen és áldjon meg engemet!"

28. cikk

Ahhoz, hogy jogaidat tiszteljék, a Földön mindenütt jogszabályokra van szükség.

29. cikk

Ezért neked is vannak kötelességeid azokkal az emberekkel szemben, akikkel együtt élsz. A törvényes rend egyetlen egy jogodtól és szabadságodtól sem foszt meg mindaddig, amíg nem sérted meg embertársaid jogait és szabadságát. Lehetővé teszi, hogy minden ember tisztelje a többi embert, és így tiszteljék őt magát is.

Erich Kastner: Emil, a mintagyerek

"Emil nagyon szerette az anyját. S halálra szégyelte volna magát, ha semmittevéssel tölti az idejét, mialatt a mama dolgozik, számol, újra dolgozik. ő meg lógjon meg a munka elől, és a szomszédja füzetéből másolja le a feladatait? Bliccelje el az iskolát, szedje rá a mamát, ríkassa meg, amikor világosan látja, hogy az anyja minden követ megmozgat, hogy ő semmiben ne szenvedjen hiányt, s minden ugyanúgy meglegyen, mint tehetősebb iskolatársainak. (...) Szerette, ha dícsérik, nem a maga kedvéért, hanem mert anyjának okozott vele örömet. Büszke volt arra, hogy a maga módján valamennyire visszafizetheti a mamának, amit ő egész életében, soha ki nem fáradva, érte tett."

29. cikk

Minden embernek embertársaival szemben kötelességei vannak. A tisztelet, a megbecsülés kölcsönös kell, hogy legyen.

30. cikk

A világon egyetlen ország, egyetlen társadalom, egyetlen ember sem engedheti meg magának, hogy lerombolja azokat a jogokat és szabadságokat, amelyekrol most itt olvastál.

Naplótöredék 56-ból

"Otthon mindenki ideges. Édesanyám nagyon kedvetlen. Folyton azt mondogatja, hogy túl szép álom volt függetlennek lenni, kapunk helyette olyan terrort, amilyen még nem volt. Mindenhonnan újabb kétségbeejtő hírek jönnek. Pécsett éjjel 2-kor támadtak az oroszok, még folyik a harc. Győr már elesett. Miért van mindig úgy, hogy néhány áruló az ezrek áldozatával szerzett szabadságot elragadja tőlünk?"

30. cikk

A világ egyetlen országának sincs joga eltörölni a gyermek jogait és szabadságát.

Ingyenes, anonim HunOpti önismereti tesztünkből te is megtudhatod mennyire látod optimistán a jelened. Kitölthető akár ide kattintva is: HunOpti

2019. január 1-től az Optimista Klub archiválódik. Mit szól ehhez?

Nekem mindegy.
Nem örülök, mert szeretem az oldalt.
Remélem nem lettetek pesszimisták?
Szívesen szervezném tovább. Kérlek lépj kapcsolatba velem!
korábbi szavazások