optimista országok

Thaiföld 100%Seychelle-szigetek 100%Szamoa 100%
Zimbabwe 100%Közép-Afrikai Köztársaság 100%Argentína 100%
Venezuela 100%Panama 93%Ruanda 87%
Brunei 77%Amerikai Virgin-szigetek 77%Ausztrália 74%
Jordánia 73%Nicaragua 67%Szingapúr 67%
Ciprus 63%Namíbia 63%Olaszország 63%
Görögország 62%Finnország 62%Izrael 61%
Azerbajdzsán 60%Egyiptom 60%Maldív-szigetek 60%

nyitóoldal > hirek > Mosoly(NAP)hadjárat > Gyermeki jogok II.

Gyermeki jogok II.

2004.10.14.

Az első cikk folytatása.

6. cikk

Az igazságszolgáltatásnak mindenütt meg kell védenie téged, ugyanúgy, mint bárki mást.

Az Emberi és Polgári jogok nyilatkozata

"Vád alá helyezni, letartóztatni, fogva tartani bárkit is csak a törvény által meghatározott esetekben s a törvény által előírt formák között lehet."

7. cikk

A törvény minden emberre vonatkozik, egyformán kell alkalmazni mindenkire.

"A törvény a közakarat kifejezése. (...) alkotásában minden polgárnak a joga van személyesen vagy képviselői révén közreműködnie."

8. cikk

Bíróságon perelhetsz a téged megillető jogokért, ha valaki megsérti államod egyik törvényét.

Deák Ferenc , a haza bölcse

"Legyetek türelemmel hazám fiai. Akik jogaitokat elvették, nem járnak az igazság útján, de mi azon járunk. Erről az útról nem szabad letérnünk. Se csábító ígéret, se fenyegetés, se erőszak ne tántorítson el bennünket."

6-7-8. cikk

Törvényes ítélet nélkül jogaiban az ember nem korlátozható. Tetteidben senki sem akadályozhat meg addig, amíg azok tisztességesek.

9. cikk

Senkinek sincs rá joga, hogy ok nélkül börtönbe zárjon, ott fogva tartson, vagy házadból elűzzön.

Fegyverletétel Világosnál

"Október 6-án Pesten kivégezték Batthyány Lajost. Aradon a tizenhárom honvéd tábornokot. A börtönök megteltek honvédtisztekkel, képviselőkkel, kormánybiztosokkal, papokkal, a szabad csapatok harcosaival, diákokkal, márciusi fiatalokkal, a határon túli városkák, falvak magyar menekültekkel. Hegyek, erdőségek, puszták rejtegették a bujdosókat, akik elfogásáért hajtóvadászatot rendezett a császári katonaság és csendőrség."

9. cikk

Ok nélkül nem lehet embereket elítélni. Senkinek sincs joga, hogy ok nélkül megfosszon a jogaidtól. Ártatlan embereket nem lehet börtönbe zárni.

10. cikk

Ha bíróság elé kerülsz, jogod van a nyilvános tárgyalásra és arra, hogy független és pártatlan bíróság hozzon ítéletet ügyedben.

Krúdy Gyula: A fehér hajú fiú

"Az öreg Illupka futott a generálishoz, hogy kegyelmet kérjen a fiú számára. A generális hajthatatlan maradt. Lacit a börtönbe zárták. Másnap a piacra kísérte egy szakasz katona. Mindegyik katonának vessző volt a kezében. A generális parancsára ott volt az egész város az ítélet végrehajtásánál. Laci egyetlen jajkiáltást sem hallatott. Összeszorította a fogát, és lehunyta a szemét. A huszonötödik vesszőütésnél ájultan esett össze. ..."

11. cikk

Mindaddig ártatlannak kell tartani téged és aszerint is kell bánni veled, amíg a bűnösségedet be nem bizonyítják. Ha megvádolnak, mindig jogod van a védelemre.

Rudyard Kipling: A dzsungel könyve

"Ember ez, ember fia, s én gyűlölöm, csontom velejéből gyűlölöm!
Most a Csapat nagyobbik fele üvöltött fel:
Ember! Mi közünk az emberhez? Menjen oda ahová való!
Az ám, hogy ránk zúdítsa a parasztokat! - lármázott Sir Kán. - Nem, adjátok csak nekem. Ember: és egyikünk sem tud a szeme közé nézni.
Akela újra felemelte a fejét, és így szólt: Velünk evett, velünk tanyázott. Hajtotta nekünk a vadat. Egyetlen szavát sem szegte meg a Vadon Törvényének."

10-11. cikk

A bíróság nem titkolhat el az ügyedben semmit. A bíróság előtt mindenki egyenlő.

12. cikk

Senki sem avatkozhat be ok nélkül családi életedbe, nem hatolhat be a lakásodba, nem bonthatja fel leveleidet, nem terjeszthet hazugságokat rólad.

Magyar népmonda: A rab asszony meg a fia

"Amikor Dorozsmát a török feldúlta, az egyik lovas felkapott egy magyar kisfiút. Maga elé tette a nyeregbe, és elvágtatott vele. Az ügyes kisfiú megtetszett egy török nagyúrnak. Megvette a katonától és együtt neveltette saját fiaival. A magyar fiúból nagy úr lett a töröknél. Amikor megházasodott, már basa volt."

12. cikk

A magánéletedbe nem avatkozhat be senki. A magántulajdont megsérteni nem lehet. Jogod van a szabad élethez. Senki nem sértheti meg a személyiségi jogaidat.

13. cikk

Jogodban áll kedved szerint szabadon közlekedni országodban. Jogodban áll elhagyni az országodat és vissza is térhetsz.

Lázár Ervin: Öregapó madarai

És miért jönnek vissza a madarak Afrikából? - kérdezte Gyuszkó. Ott mindig meleg van, táplálékuk van elég. Akkor miért?
Mert itt születtek. Ez a hazájuk. Azért - mondta Öregapó.

14. cikk

Senki sem szabhatja meg, hogy hova utazhat, vagy nem utazhat valaki. Bárhol élhet, lakhat az ember a világon.

15. cikk

Ha igazságtalanság ér, jogod van rá, hogy másik országba menj és ott védelmet kérj. De elveszíted ezt a jogodat, ha megölsz valakit vagy ha te magad sem tartod tiszteletben azt, ami itt, ezekben a cikkekben írva áll.

Magyar népmonda: Rákóczi harangja

"Mikor Rákóczi Ferenc elbujdosott hazájából, az ellenség kihirdette, hogy össze kell törni minden tárogatót. El kell égetni. Ne maradjon a veszedelmes hangszerből egyéb csak hamu. (...)
Nem maradt hát itthon még a hangja sem Rákóczinak.
Történt ugyanakkor, hogy a debreceniek új harangot öntöttek. (...)
A harang szólt, szólt. ... Rákóczi Ferencnek hazaszálló lelke a harang hangjában végigrepült a magyar mezőkön."

14. cikk

Addig van jogod védelmet kérni, amíg te is betartod a törvényeket. Ha üldözés ér, jogod van másik országban védelmet kérni.

15. cikk

Jogod van rá, hogy valamilyen állam polgára légy, és ok nélkül senki sem akadályozhat meg abban, hogy felvehess egy másik állampolgárságot, ha ezt tennéd szívesen.

Szent István ítélete

"... Igy történt, hogy hatvan besenyő férfi felkerekedett, elindult Bulgáriából, hogy magyar földön telepedjen meg. Tudták pedig, hogy Szent István vérrel és vassal verte ki az országából a fegyveresen betört besenyő hadakat. De ők békésen jöttek és bíztak benne, hogy úgy is fogadják őket. Rakott szekereken hozták minden vagyonukat, aranyat, ezüstöt, sokféle dágaságot, s a határra érve, s ott bebocsáttatást kérte mint vendégek."

15. cikk

Törvényes úton bárki megváltoztathatja az állampolgárságát. Egy embernek lehessen több állampolgársága. Jogod legyen más állam állampolgára lenni.

16. cikk

Mindenkinek joga van rá, hogy megházasodjon és gyermekei legyenek. Ebben sem a bőrszín nem játszhat szerepet, sem az, hogy ki milyen országból származik. Férfinak és nőnek egyforma jogai vannak házasságban élni és a házasságot felbontani. Senkit sem szabad kényszeríteni a házasodásra. A kormány köteles védelmezni a családot.

Buda Ferenc: Ne rejtőzz el ...

"Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek."

16. cikk

A házasság, a család mindenkinek magánügye. Senki sem szabhatja meg, hogy kivel házasodj össze. Senkit sem szabad házasságra kényszeríteni.

17. cikk

Jogod van rá, hogy legyen tulajdonod, és azt senki sem veheti el tőled.

Móra Ferenc: Selyem Jánoska

"Hanem a zsinegje volt neki szép hosszú, s az kellett nekem éppen. Ahogy nekilendült, rohantam elő az enyimmel, mint a nyíl. Úgy lerántottam, hogy Jánoska csak akkor kapott észbe, mikor már hozzá is kötöztem a zsinegjét a magaméhoz.
Ne vedd el Tamás, az Isten áldjon meg!
Látod, én sose bántom más játékát!
Nem ám, mert gyáva vagy!"

17. cikk

Tulajdonod bármennyire lehet, ha azt becsületesen szerezted. Becsületes tulajdon nélkül, becsületes ember sem létezik.

18. cikk

Jogodban áll szabadon megválasztani a vallásodat. Jogod van arra is, hogy másik vallást válassz és hogy azt gyakorold egymagadban vagy másokkal együtt.

A keresztény Európa

"A középkorban az egész Európában elterjedt a keresztény vallás. A királyok is keresztények voltak. Az egyik keresztény vallás - a római katolikus vallás - központja Róma. E vallás vezetője a pápa. A katolikus papok a középkor elején latinul imádkoztak, írtak és prédikáltak. Sokáig a törvényeket, sot még a költeményeket is ezen a nyelven írték. Leginkább papok tanították a gyerekeket írni, olvasni."

18. cikk

Jogodban áll szabadon megválasztani vallásodat. Mindenki olyan vallást gyakorol, amilyet akar. A vallás, a hit az ember lelkének a tükre. Ezt nem lehet diktálni.

19. cikk

Jogod van rá, hogy azt gondold és mondd, amit akarsz, és ezt senki sem tilthatja meg neked. Gondolataidat ki kell tudnod cserélni másokkal, olyanokkal is, akik más országokban élnek, ezt határok nem akadályozhatják meg.

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Felséges úr - szólalt meg végre. - Tudom, hogy nem vagy hozzászokva az őszinte szóhoz. De én már abban vénültem meg. ... Nem tudok mást mondani, csak amit gondolok.
Hát mit gondolsz? - szólt fagyosan a szultán.
Bálint úr sápadtan, de nyugodt határozott hangon felelte:
Azt, hogyha az egész ország a tied is, meg ha minden magyarból török lesz is, én nem ... én nem ... én nem! ..."

19. cikk

Jogod van rá, hogy azt gondold és mondd, amit akarsz. A gondolataidat ki kell tudni cserélni másokkal. Ezekkel nem lehet megsérteni senkit.

Ingyenes, anonim HunOpti önismereti tesztünkből te is megtudhatod mennyire látod optimistán a jelened. Kitölthető akár ide kattintva is: HunOpti

2019. január 1-től az Optimista Klub archiválódik. Mit szól ehhez?

Nekem mindegy.
Nem örülök, mert szeretem az oldalt.
Remélem nem lettetek pesszimisták?
Szívesen szervezném tovább. Kérlek lépj kapcsolatba velem!
korábbi szavazások