optimista országok

Thaiföld 100%Seychelle-szigetek 100%Szamoa 100%
Zimbabwe 100%Közép-Afrikai Köztársaság 100%Argentína 100%
Venezuela 100%Panama 93%Ruanda 87%
Brunei 77%Amerikai Virgin-szigetek 77%Ausztrália 74%
Jordánia 73%Nicaragua 67%Szingapúr 67%
Ciprus 63%Namíbia 63%Olaszország 63%
Görögország 62%Finnország 62%Izrael 61%
Azerbajdzsán 60%Egyiptom 60%Maldív-szigetek 60%

nyitóoldal > hirek > Mosoly(NAP)hadjárat > Gyermeki jogok I.

Gyermeki jogok I.

2004.10.14.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Gyerekeknek című kiadvány alapján.

Készítették:
Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona
Tóth Pálné
Vadász Györgyné tanár
Erdeiné Nyilas Ildikó
Dr. Kecskeméti Edit
Köszönjük a könyv szerzőinek, hogy az itt bemutatott anyagot közzétehetjük.

Alkalmazott fogalomrendszer

Alkotmány: Írott és íratlan szabályok és elvek gyűjteménye, mely az adott politikai rendszer kereteit és az államhatalom működését határozza meg.

Állampolgári jogok: Egy ország valamennyi állampolgárát megillető jogok, amelyek az ember cselekvési szabadságát védik az állami beavatkozástól.

Demokrácia: Az antik poliszközösségek politikai berendezkedésére visszavezethető fogalom. Népgyűlés, szavazás - korai demokráciákban; képviselet - modern demokráciákban.

Jellemzői:

  • a fő államhatalmi pozíciók általános választójog alapján történő választása
  • nyilvánosság
  • a politika szereplőinek szabályozott versenye
  • politikai intézmények pluralizmusa (sokfélesége)
    Emberi jogok: Eredetileg az állampolgárságtól függetlenül minden emberi lényt megillető jogok csoportja.

Hatalom: A politikailag szervezett társadalomra vonatkozó döntések kézbentartása, a politikai tevékenység eszköze és célja.

Jogállam: Olyan politikai rendszer, amelyben maradéktalanul érvényesül a törvény uralma és minden állampolgár egyenloségét és szabadságát a jogrend biztosítja.

Politika: A társadalmat érintő döntések meghozatalának és érvényre juttatásának tevékenysége.

Politikai pártok: A képviseleti demokrácia alapintézményei, a demokratikus hatalomért folytatott szervezett versengés alanyai.

Szuverenitás: Állami főhatalom, illetve az az alapelv, miszerint az állami főhatalom semmi által sem korlátozható. Demokratikus alkotmányok szerint a hatalom végső forrása a nép.

Választás: Az állampolgárok többségének joga arra, hogy szavazással határozza meg a megválasztandó vezetőket (parlamenti képviselők, helyi képviselők).

Előszó

Mi lehet annál fontosabb, hogy egy gyerek felismerhesse képességeit, s felépítse önmagát? Minden jogi eszköz ehhez: a korlátozottság tompításának szabályrendszere. A cikk arról szól, hogy a gyerekek jogképessége teljes körű, ugyanúgy és ugyanannyi joguk és kötelezettségük lehet, mint minden más állampolgárnak. A gyermekek jogai speciális szerkezetuek: csak mások kötelezettségeinek meghatározása és teljesítése útján érvényesülhetnek. A gyermekekkel kapcsolatos jogi kérdések nem a mindennapi élet szintjén különösen jelentősek. Ott viszonylag erősen hat a társadalom természetes erkölcsi és érzelmi szabályozása a gyerekek érdekeinek védelmében. A gyermek legfontosabb joga tehát az, hogy törvény mondja ki: a gyermek érdekei megelőznek minden más érdeket! A tudatos, előrelátó és gondos norma alkotás az emberiség legokosabb és legszebb gondolatainak rangjára emeli a gyermek érdekeinek mindenek felettisége szabályát. A gyermekek ügye nem érzelmi kérdés, hanem racionális, normatívan szabályozó jelenség kör. Munkánkkal a gyakorlatban használható gondolatokkal szeretnénk segíteni a gyerekek ügyében elorelátóan, tudatosan cselekvőknek.

Nanszákné Dr Cserfalvi Ilona

AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA

(Dőlt betűvel a gyerekek gondolatai az egyes témákhoz)

1. cikk

Az ember méltósága érinthetetlen! Ez azt jelenti, hogy a Földön minden ember megbecsüléssel, testvéri érzéssel, megértéssel és igazságossággal tartozik az összes többinek. Mert minden ember értékes.

Rákos Sándor: A két kis vadkörtefa

" ... Örvend a szívem, mezei cimborám, a te örömödön!
S üzenem: virágzom én is! Végre kedvemre kivirultam!
Gyors szárnyon újabb posta érkezett:
Gyümölcsösödöm, hegyi cimborám, hallod-e gyümölcsösödöm!
Kicsit késett a válasz, még egy szép napon mégis megjött:
Örvend a szívem, mezei cimborám, a te örömödön!
S üzenem: bár a szikla talpáig kellett leásnom a gyökereimmel, és a szelek
fölé kellett kerekednem a törzsemmel, győznöm kellett a föld és levegő minden
gonosz szellemén előbb - gyümölcsösödöm én is, gyümölcsösödöm mégis,
gyümölcsösödöm itt a hűvös, vad magason, süvöltő szelek országútján,
sziklacsúcs peremén is!"

1. cikk

Ne bántsunk meg másokat! Mindenkinek van magánélete, ebbe beleszólni nem lehet. Nem tehetünk különbséget az emberek között.

2. cikk

Minden embernek azonos jogai vannak!
akár férfi, akár nő,
akkor is, ha nem a te nyelveden beszél,
akkor is, ha más a borszíne, mint a tiéd,
akkor is, ha nem úgy gondolkodik, mint te,
akkor is, ha más a vallása,
akkor is, ha gazdagabb vagy szegényebb nálad,
akkor is, ha más országból való, mint te.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Nemecsek ráemelte nagy kék szemét, és felelt.
"...... És ha még egyszer a vízbe nyomtok, és még százszor és ezerszer a vízbe nyomtok, akkor is eljövök ide holnap is meg holnapután is! Majd csak megbújok valahol, ahol nem vesznek észre. Nem félek én egyikőtöktől sem. És ha eljöttök hozzánk a Pál utcába, elvenni a földünket, hát majd mi is ott leszünk! És meg fogom nektek mutatni, hogy ahol mi is tízen vagyunk, ott másképpen fognak veletek beszélni, mint ahogyan én most itt beszélek. Könnyű volt velem elbánni!
(...) Könnyű tíznek egy ellen!"

2. cikk

Mindenkit egyenlőnek kell tekinteni, nem
szabad megkülönböztetéseket tenni.
Minden embert egyformán kell értékelni.
Senkit sem szabad kiközösíteni. Minden
ember egyenlőnek született.

3. cikk

Minden embernek joga van az élethez!

Magyar népmonda: Szent István ítélete

"Hogy tehettetek ilyet? Hát szabad áthágni az Isten törvényét? Nem ismertek irgalmat? Ártatlanokat öltetek? Akik a törvény ellen semmit sem vétettek? Az ország vendégeit raboltátok meg? Isten sújt le reátok!"
Mikor kimondta rájuk az ítéletet, elvezették oket. Kettesével vitték megkötözve az ország számos tájára, hogy a föld népének szeme láttára vegyék el méltó büntetésüket.

3. cikk

Senkit sem lehet megfosztani az élettől. Ha valaki megszületik, joga van az élethez.

4. cikk

Senkinek nincs joga úgy bánni veled, mint a rabszolgával, és neked sem szabad így tenni senki mással.

Rabszolga kereskedelem

"Kezdetben főleg a spanyolok és a portugálok szállították az amerikai gyarmatokra az afrikai munkaerőt. Késobb a rabszolga-kereskedelemnek is Liverpool lett a központja: a XVIII. Század végére a világ rabszolga-kereskedelmének a kilenc tizede liverpooli hajókon bonyolódott le Afrika és az amerikai gyarmatok között!"

"...... A Liverpool Chronicle című lap 1768. December 15-i számában a következő hirdetés jelent meg:

ELADÓ egy finom néger fiú, kb. 6 láb 4 hüvelyk magas. Józan, jól kezelhető, emberies természetű, tizenegy vagy tizenkét éves, nagyon jól beszél angolul, és tűrhetően ért a hajóápoláshoz.

4. cikk

Minden embert egyenrangúnak kell tekinteni. Senkivel sem szabad erőszakoskodni. Senkit sem kényszeríthetünk fizetség nélküli munkára. Mindenki elképzelése szerint élhet.

5. cikk

Senkinek sincs joga kínozni téged, és te sem kínozhatsz senkit.

Népmese: Ludas Matyi

"Döbrögi úr mögött ott volt két katona.
Rájuk parancsolt:
Fogjátok meg azt az akasztanivalót, és kísérjétek a házamhoz! A libákat is hajtsátok oda. Odakísérték Matyit Döbrögi úr házához. A libákat ingyen elvették tőle. Matyira jó huszonötöt rávertek. Ez lett a libák ára.

5. cikk

Senki sem bánthat téged, ha nem szolgáltál rá. Tilos az erőszak, az önbíráskodás. Fájdalmat nem okozhatok embertársaimnak. Az embertelenség nem emberhez méltó.

Ingyenes, anonim HunOpti önismereti tesztünkből te is megtudhatod mennyire látod optimistán a jelened. Kitölthető akár ide kattintva is: HunOpti

2019. január 1-től az Optimista Klub archiválódik. Mit szól ehhez?

Nekem mindegy.
Nem örülök, mert szeretem az oldalt.
Remélem nem lettetek pesszimisták?
Szívesen szervezném tovább. Kérlek lépj kapcsolatba velem!
korábbi szavazások