optimista országok

Thaiföld 100%Közép-Afrikai Köztársaság 100%Venezuela 100%
Argentína 100%Seychelle-szigetek 100%Zimbabwe 100%
Szamoa 100%Panama 93%Ruanda 87%
Brunei 77%Amerikai Virgin-szigetek 77%Ausztrália 74%
Jordánia 73%Szingapúr 67%Nicaragua 67%
Ciprus 63%Namíbia 63%Olaszország 63%
Görögország 62%Írország 62%Finnország 62%
Izrael 61%Azerbajdzsán 60%Maldív-szigetek 60%

nyitóoldal > forum > Napi bölcsesség

A weblap ezen funkciójához be kell jelentkeznie a rendszerbe.

Amennyiben még nincs felhasználóneve, jelszava itt regisztrálhat!

« Első   « Elöző  1 [2] 3 4 5  Következő»   Utolsó »
Napi bölcsesség, , 2009-11-12 08:20:20
Bocsánat de az előző hozzászólásomról lemaradt a lényeg, mert elfelejtettem bemásolni. A szöveg így folytatódik: Én én vagyok. Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennélfogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én magam választottam. Én rendelkezem mindenemmel – a testemmel és annak minden mozdulatával; - az elmémmel, valamennyi gondolatommal és ötletemmel; - a szememmel és a képekkel, melyeket észrevesz; - az érzéseimmel, legyen bár az harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság vagy izgalom; - a számmal és minden szóval, ami elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, helyénvaló vagy sem; - a hangommal, legyen az hangos vagy kellemes; - minden cselekedetemmel, függetlenül attól, hogy saját magamra vagy másokra irányul. Magam birtoklom a képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és félelmeimet. Az enyémek győzelmeim és sikereim, kudarcaim és balfogásaim. Mivel a magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit. Akármilyennek tűnök, bármit mondok vagy teszek, gondolok vagy érzek egy adott pillanatban, az mind-mind én vagyok. Bármely időpontban hitelesen képviselem saját magamat. Ha később visszagondolok arra, milyennek mutatkoztam, szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre és indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem hozzám való, megtarthatom azt, amit lényemhez megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat ahelyett, amitől elfordultam. Érzékeim és képességeim segítségével megállhatom a helyemet, közel kerülhetek másokhoz, eredményeket érhetek el, értelmet és rendszert vihetek az engem körülvevő személyek és dolgok tömegébe. Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat. Én én vagyok, és így vagyok jó.
Napi bölcsesség, , 2009-11-11 13:38:34
Nem az a fontos, hogy meddig élünk, Hogy meddig lobog vérünk, Hogy csókot meddig kérünk és adunk, Hanem az, hogy volt egy napunk, Amiért érdemes volt élni.
Napi bölcsesség, , 2009-11-10 11:44:11
A KACSA ÉS A HOLD Mese A kacsa úszott a folyón, halat keresett, s egész nap egyetlenegyet sem talált. Mikor leszállt az éjszaka, meglátta a vízben a holdat; azt gondolta, hogy hal, s víz alá bukott, hogy megfogja a holdat. A többi kacsa látta s elkezdtek nevetni rajta. Akkor a kacsa úgy megszégyellte magát s úgy megszeppent, hogy ezután hiába látott a vízben halat, nem merte megfogni s éhen halt.
Napi bölcsesség, , 2009-10-26 07:35:01
Az életvezetésről Néhány gondolat Popper Péter: A belső utak könyvéből „Akiben zűrzavar van – zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van – rendet teremt maga körül.” A gyermek még főleg reaktív lény. Viselkedése válasz arra, ahogy a környezet viselkedik vele szemben. A felnőtt ember megszerezte a valódi aktivitás lehetőségét, formálni képes környezetét. Lelkiállapota akarva-akaratlanul kisugárzik környezetére. Bajainkért sokszor a külső körülményeket vádoljuk, holott mi formáljuk ilyenné azokat. Ha rendet teremtünk magunkban, legnehezebb helyzeteinkben is megtaláljuk a megoldást „A múlt már nincs. A jövő még nincs. Egyetlen valóság : a jelen” Gondolkodásunk fegyelmezetlensége következtében rengeteg fölösleges energiát pazarolunk el azzal, hogy túl sokat időzünk a múlt és jövő irrealitásában. Régi sérelmeinken rágódunk, vagy visszavágyódunk elmúlt állapotainkba; az elképzelt jövővel ijesztgetjük vagy vigasztaljuk magunkat. Eközben elsiklunk az aktuális valóság, a jelen felett, nem éljük át kellő mélységben és intenzitással. Ezért sokat tévedünk és mulasztunk. A jelenre kell elsősorban odafigyelni. „Mindenről lemondhatunk, csak életünk fő gyökereit nem vághatjuk át. Keresem életem gyökereit.” Az életben nem lehetünk meg kompromisszumok nélkül. Alkalmazkodnunk kell másokhoz is. De nem szabad olyan kompromisszumokat kötni, amelyeket nem tudunk elviselni. Életünk alapjainak sértetlenül kell maradnia. Meg kell ismernünk ezeket az alapokat ~ a többi nem érdekes. „Nem lehetek olyan fontos mások számára, mint önmagamnak. Saját dolgaim súlya nagyobb bennem, mint a külvilágban.” Milyen hamar megfeledkezünk mások problémáiról, nehézségeiről, kudarcairól! Mennyire átsiklunk mások sikerei, örömei felett! Egy másik ember ugyanígy van velünk. Ezért nem szabad túlértékelni a „Mit szólnak hozzá?” ~ jelentőségét. Az embereket nem foglalkoztatja annyira a mi problémánk, szégyenünk, kudarcunk, mint minket. Ugyanígy örömeink, eredményeink sem. Mennyit marcangoltuk magunkat, szégyenkeztünk értelmetlenül. Hányszor bántódtunk meg fölöslegesen. A beszédem akkor lesz egy velem, ha jóakarattal igazat és fontosat mondok annak, akit megillet.” Mennyi energiát fecséreltünk el fecsegésre, amikor üres szavakat váltottunk üres emberekkel. Sokat beszéltünk magunkról, keveset hallgattunk másokat. Már sok baj származott a fölösleges beszédből. Abból soha, ha hallgatni tudtunk. Nem fontos, hogy mindig szerepeljünk és érdekesek legyünk. Meg kell tanulnunk, hogy kinek mit érdemes elmondani. És hallgathatunk is, ha nincs lényeges mondanivalónk.
Napi bölcsesség, , 2009-10-26 07:34:43
„A belső fegyelem megtart, mint testet a csontváz. A külső fegyelem páncél: véd és akadályoz.” A természetben az alacsonyabb rendű élőlényeket kitinpáncél védi. Kívül kemények, belül puhák. A páncél: fal köztük és a világ között. Ha áttörik, védtelenek. A magasabb rendű élőlényeknek gerincük van. Kívül lágyak, a tartásuk belül van. Szabadabb a viszonyuk a világhoz, s bár könnyebben megsérthetők, mégis nagyobb biztonságban vannak. Az emberi psziché szétesik fegyelem nélkül. A fejlődés útja az, hogy a külső fegyelem belső fegyelemmé változzon. Csak a belső fegyelem tanít meg élni a szabadsággal. Belső fegyelem nélkül a szabadság megbetegít. Ezért van olyan sok pszichés zavar a modern kultúrában. „Csak az egyértelmű cselekvés hatásos. A bizonytalan cselekvés bizonytalan eredményt szül.” A világban az akció-reakció törvénye uralkodik. Amennyire koncentrált erőt fejtek ki egy irányban, olyan koncentrált hatást fogok elérni. Csak határozott kérdésre kapok határozott választ. Vannak alapvető élethelyzetek, amelyekben csak egyértelműen szabad cselekedni. Ha már töprengek, vacillálok –akkor ne cselekedjem. Ha gondolkozni tudok azon, hogy megházasodjam-e –akkor ne tegyem. Meg kell várnom, míg a dolgok egyértelművé tisztulnak bennem –akkor könnyen és határozottan tudok cselekedni. És ez meghozza az eredményt. „Az élethelyzeteim adottak. Ebben determinált vagyok. Rajtam áll azonban, hogyan viselkedem e helyzetekben. Itt a szabadságom.” Élethelyzeteink nagy részét –családunkat, szociális körülményeinket, betegségeinket –szinte „készen kapjuk”, vagy legalábbis igen sok, tőlünk független külső faktor határozza meg azokat. Viselkedésünk szabályozása azonban a hatalmunkban van, tőlünk függ. Így fonódik össze életünkben a determináció és a szabadság. Epiktétosz figyelmeztet arra, hogy azzal kell foglalkoznunk, ami tőlünk függ. Egy adott helyzetben sokféleképpen lehet viselkedni. Thomas Mann írja: „Eljött Petepré életének nehéz órája, amitől mindig félt –s lám, nemessé formálta azt.” A szabadság értelme a nehéz helyzetek nemessé formálása viselkedésünkkel.
Napi bölcsesség, , 2009-10-26 07:34:25
„Az igény valóságot szül. A dolgok megvalósulásának az a kezdete, ha makacsul rájuk gondolunk' Minden, ami igazán fontos eljön az életünkbe. Személyiségünk, karakterünk, belső igényeink törvényszerűen formálják sorsunkat. A hívásokra válasz érkezik. Sokszor észrevehetjük, hogy vágyaink, igényeink megkeresik a tárgyat maguknak. Az emberek megérzik azt, ami bennünk van és eszerint közelednek vagy távolodnak. Azok felelnek, akikkel közös hullámhosszon működik az „adó-vevő berendezésünk.” Ugyanabban a városban néha sokan körénk gyűlnek. Ezért írhatta tréfásan Füst Milán: „Apróhirdetés. Meglevő szenvedélyekhez tárgy kerestetik!” Szeretnénk szerelmesek lenni –és beleszeretünk valakibe. Ami fontos, azt csöndesen ébren kell tartani magunkban napról napra; egy pillanatra sem szabad elengedni. Egy napon valóság lesz. „A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik.” Filozófiai szempontból ismerjük az idő objektivitását. De életünknek van egy szubjektív időrendje is. A pszichológiai idő-élmény egyéni és sajátos. Mennyire aktuális lehet számunkra valami, ami tíz éve történt, és milyen közömbös egy tegnapi esemény. Milyen hosszú és unalmas lehet átélni eseménytelen nyári hónapokat. A napok végtelenül lassan vánszorognak. De visszatekintve egy röpke pillanatnak tűnik a nyár. Nem történt semmi, amit emlékezetünk megőrizhetett volna. Ám milyen gyorsan rohan el ugyanez az idő, ha eseményekkel zsúfolt. De visszapillantva rá végtelen hosszúságúnak érezzük, annyi minden történt. Így vagyunk az életünkkel is. Ezért kell bátran és kíváncsian élni. Nem szabad féltenünk magunkat az eseményektől, a megismerés kockázataitól. Mernünk kell élni és cselekedni a szívünk szerint: tartalmas és jó életünk lesz, bármeddig tartson is. A gyáva élet mindig rövid. Kung-Fu-ce írja: „Mikor húszéves voltam –sokat tanultam. Mikor harmincéves voltam –már tudtam, mit akarok. Mikor ötvenéves voltam –már tudtam hallgatni. S mikor hatvanéves lettem –már követhettem a szívemet, s a törvényt nem léptem át.”
Napi bölcsesség, , 2009-10-05 13:17:18
A paraszt és a csacsi Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbálta kitalálni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek földet hányni a kútba. A szamár megértette mire készülnek, és rémisztően üvölteni kezdett, majd nemsokára elcsendesedett. Kis idő elteltével a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy a szamár él, és minden lapátnyi föld után valami csodálatosat művel. Lerázza magáról a földet, majd feláll a tetejére. Ahogy a paraszt és szomszédjai tovább lapátolták a földet a szamárra, ő lerázta magáról azt, és egyre feljebb lépdelt. Hamarosan mindenki ámulatára a szamár átugrott a kút peremén és boldogan elsétált! Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy lépést. Minden probléma egy újabb lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet feljebb.
Napi bölcsesség, Hamvai Maca, 2009-10-04 17:00:27
Soha nem a pénz tesz gazdaggá, hanem a tudás.'
Napi bölcsesség, Tóth Andrea, 2009-09-26 16:49:35
Igazából senki sem tud utamba állni, csak saját magam...
Napi bölcsesség, Tóth Andrea, 2009-09-26 16:48:32
Ha csalódsz azon emberekben, akik legszebb érzelmeidet bírták, ne okold őket, nem ők a hibásak, hanem Te, mert rosszul választottál.'
Napi bölcsesség, Justin Mátyás, 2009-08-22 10:43:01
Napi idézetet kapsz minden hétköznap, ha itt regisztrálsz: luciendelmar.com
Napi bölcsesség, Hamvai Maca, 2009-04-21 20:12:02
Az öntudatosság bátorságot követel, hogy saját magunk merjünk lenni, hogy felismerjük egyediségünket és megismételhetetettlenségünket. A szeretet gyümölcsei vagyunk, arra születtünk, hogy mélységesen szeressükk magunkat és másokat. Ha próbatételek elé állit minket a Sors, azaz nehézségek merüklnek fel az életünkben, akkorkapunk egy esélyt arra,hogy egy ujabb problémára keressünk és találjunk megoldást, boldogságra bukkanva ezzel.
Napi bölcsesség, Hamvai Maca, 2009-04-20 16:51:18
Amikor egyaránt el tudjuk fogadni a dicséretet és a kritikát, akkor válunk éretté, akkor tanulunk jobb emberré válni.
Napi bölcsesség, , 2009-04-08 20:29:11
Holnaptól tavaszi szünetem van! Kihasználom, és kívánok mindenkinek NAGYON KELLEMES TAVASZI SZÜNETET,HÚSVÉTOT, SOK-SOK LOCSOLÓT!!
Napi bölcsesség, Szarvas Katalin, 2009-03-26 11:05:50
Igen is szép az élet és még szebb lesz ha élem!Jól élem...
Napi bölcsesség, , 2009-03-10 12:26:41
-'Ha el akarsz menekülni az elől, ami szorongat, nem máshol kell lenned, hanem másnak.' -'Nem azért nem merünk belevágni valamibe, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merünk belevágni.' -'Úgy viselkedj az alárendelttel, ahogyan szeretnéd, hogy följebbvalód viselkedjen veled.' -'Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván.' -'A tanításokon át hosszú út vezet, a példákon át rövid és meggyőző.' -'Ha azt akarod, hogy nehéz helyzetben ne rettegj, míg bekövetkezése előtt gyakorold magad.' -'Ha valaki arra gondol, amit kapnia kell, elfelejti, amit kapott; az a legrosszabb a vágyban, hogy hálátlan.' -'Mire jó birkózásban vagy ökölvívásban sok embert legyőzni – ha közben bennünket győz le a hirtelen harag?'
Napi bölcsesség, , 2009-03-10 12:24:29
-A vagyon relatív dolog, mert akinek kevés vagyona van, de nem vágyik többre, az Gazdagabb, mint akinek sok van, de még többre vágyik. -'... aki téged el tudott hagyni az megérdemli'. -'Emberek ! Ne azt nézzétek, h miben különböztök egymástól, hanem, h miben hasonlítotok !' -Az öröm ott kezdődik, amikor abba hagyod saját boldogságod keresését, h megkísérelj másokat boldoggá tenni. (Michael Quist). -'A világ megváltoztatását legjobb, ha saját magunkkal kezdjük.' -'Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt: nemes, küzdő, szabadlelkű diák.' (Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba). -'Jót tenni jó (érzés) ! ' -'Már nem nyafognék, de most már Késő, Most látom ...' -Barátodat négyszemközt intsed, a nyilvánosság előtt dícsérd ! -Az igaz barátság olyan, mint az egészség: csak akkor értékeled, amikor már elvesztetted. (C. C. Colton). -Légy lassú, mikor barátot választassz, és még lassabb, mikor lecseréled. (B. Franklin). -Balsorsban látszik meg, ki az igazi barát, a jólét ugyanis tele van barátokkal. (Euripidész).
Napi bölcsesség, , 2009-03-09 17:24:00
Légy inkább udvarias, mint kényszeredett az emberekkel szemben, mert mindenki, akivel találkozol, saját csatáját vívja. Az éles nyelv csak árt a torkodnak. Ha álmaidat valóra szeretnéd váltani, nem szabad sokáig aludnod. Az összes tulajdonságod közül az arckifejezésed a legfontosabb. A barátszerzés legkönnyebb módja, hogy magad is barát légy. A boldogságod attól függ, hogyan gondolkodsz. Gondolkozz pozitívan!. És a pozitív változásra nem kell sokat várnod. A legnehezebb elviselhető terhed a saját gondod-bajod. Az egyetlen, amit adhatsz, de mégis megtartasz, a szavad. Akkor hazudsz a leginkább, amikor magadnak hazudsz. Ha nincs bátorságod hozzáfogni, máris elálltál. Az egyetlen, amit nem lehet újra felhasználni, az elvesztegetett idő. Az ötletek mit sem érnek, ha nem dolgozol rajtuk. A lelkiismereted olyan, mint a plazma - csak akkor működik, ha kinyílik. A boldogságkeresés életmód. Soha nem késő annak lenned, ami szerettél volna. Az élet túl rövid ahhoz, hogy egyszer csak felébredj, és megbánd. Szeresd azokat, akik jók hozzád. Felejtsd el azokat, akik nem. Hidd, hogy minden valamilyen okból történik. Amikor új esély adódik, két kézzel kapj érte. Ha ez gyökeresen megváltoztatja életedet, ne ellenkezz. Soha senki nem mondta, hogy könnyű az élet, csak azt, hogy érdemes élni. A barátok olyanok, mint a léggömbök - ha elengeded, talán soha többé nem tudod megfogni őket. Olykor annyira el vagyunk foglalva saját életünkkel és gondjainkkal, hogy észre sem vesszük, mikor hagytuk őket elrepülni. Néha annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy kinek van igaza és kinek nincsen, hogy teljesen megfeledkezünk arról, mi a helyes és mi nem. Néha egyáltalán nem vagyunk tudatában az igaz barátságnak, mielőtt már késő. Én ezt nem engedem meg. Ezért a szívemhez kötlek, hogy soha ne veszítselek el.
Napi bölcsesség, , 2008-12-26 09:26:06
Addig van értelme az életemnek amíg van vágyam. Az elégedettség maga a halál (G.Bernard Shaw) A remény kiváló reggeli de igen rossz vacsora ( Francis Bacon)
Napi bölcsesség, , 2008-10-29 13:18:04
Egy: Adj többet, mint amennyit elvárnak tőled, és ezt örömmel tedd. Kettő :Akármihez fogsz, szenvedéllyel csináld végig. Három: Harapd el szavaid, ha kritizálni akarsz, de a dicséreteket a tetőről is kiáltsd. Négy: Mikor azt mondod Szeretlek, érezd komolyan. Öt: Mikor bocsánatot kérsz, nézz az illető szemébe. Hat: Bízzál az emberekben, de láss keresztül a hímezett hazugságokon. Hét: Te egyedüli lélek vagy, aki valamiben a legjobb a világon, ezért bízzál magadban és találd meg azt a valamit, ami lekötelezve az emberiség javát szolgálja. Nyolc: Sose nevesd ki senki álmait. Akinek nincs álma, annak nincs is sok mindene. Ha te az emberekben magadat is megismered, az a te lelki biztonságodat fejleszti. Kilenc: Szeress mélyen és szenvedélyesen. Akkor is, ha fájdalmas lehet a szakítás, ez az egyetlen módja annak, hogy teljessé tedd az életed. Tíz: Nézeteltérésben küzdj becsületesen - gúnyolódás nélkül. Tizenegy: Ne ítélj el senkit a rokonain keresztül vagy az első benyomásból. Tizenkettő: Tanulj mások hibájából. Tizenhárom: Ha valaki kérdez tőled valamit, amire nem akarsz válaszolni, mosolyogva kérdezz vissza: miért akarod ezt tudni? Tizenégy: Jusson eszedbe, hogy a nagy szerelem és a nagy siker nagy rizikóval jár. Tizenöt: Az igazságot és a kegyelmedet soha ne hagyd el, akaszd e kettőt nyakadba, hogy mindig és mindenhol a szíved közelében legyen. Tizenhat: Ha vesztettél, ne veszítsd el a tanulságot . Tizenhét: Jusson eszedbe a TTF. Tisztelet magad iránt, Tisztelet mások iránt, és Felelősség a saját tettedért. Tizennyolc: Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkretegyen egy nagy barátságot. Tizenkilenc: Amint rájöttél, hogy hibáztál, igyekezz azt kijavítani. Húsz : Mosolyogj, miközben felveszed a telefont. A hívó érezni fogja a hangodból, hogy jó szándékkal gondolsz rá.
Napi bölcsesség, Szabó Edit, 2008-09-16 16:03:26
Ki tudja, mekkora erőt merítünk egy gyermekláncfű látványából, mely felüti ragyogó sárga virágú fejét egy nyomorú repedésből, és a viszontagságok ellenére ott virít.Amikor gyomnövényt látok mely a legnehezebb körülmények között is megkapaszkodik, arra gondolok, hogy talán egy kicsivel én is többre vagyok képes.'Kay Haugaard
Napi bölcsesség, , 2008-09-01 15:32:29
Elgondolkoztató dolgok ... Tudod-e, hogy az az ember aki lekileg erősnek tűnik, az valójában érzékeny és gyenge? Tudod-e, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, hogy másokat védenek, azoknak van a legnagyobb szükségük védelemre? Tudod-e, hogy a három legnehezebbem kimondható dolog a 'szeretlek, bocsáss meg és kérlek segits'? Tudod-e, hogy azok, akik pirosba öltöznek, azok a legönbizalmasabbak? Tudod-e, hogy azok, akik sárgába öltöznek, azok a legelégedettebbek a külsőjükkel? Tudod-e, hogy azok, akik feketébe öltöznek, azok nem akarnak látszani és segítségre és megértésre vágynak? Tudod-e, hogy ha valakin segítesz, az a segítség visszakerül hozzád? Tudod-e, hogy sokkal könnyebb valamit leírni valakinek, mint a szemébe mondani, de sokkal értékesebb a szemébe mondani? Tudod-e, hogy ha valamit becsületesen kérsz, az a kérésed teljesül? Elérheted, hogy az álmaid teljesüljenek, mint a szerelem, gazdagság, vagy az egészség. Ha igazán kéred, és hiszel is benne, meg leszel lepődve, mi mindent meg tudsz tenni. Érdekes, nem? Most a barátság a te kezeidben van. Küldd el mindenkinek, és ne törődj vele, hogy továbbküldik-e vagy nem. Nekem is, ha én is a barátod vagyok. Megtudod, ki kész a segítségre.
Napi bölcsesség, , 2008-09-01 08:53:10
Egy: Adj többet, mint amennyit elvárnak tőled, és ezt örömmel tedd. Kettő: Akármihez fogsz, szenvedéllyel csináld végig. Három: Harapd el szavaid, ha kritizálni akarsz, de a dicséreteket a tetőről is kiáltsd. Négy: Mikor azt mondod Szeretlek, érezd komolyan. Öt: Mikor bocsánatot kérsz, nézz az illető szemébe. Hat: Bízzál az emberekben, de láss keresztül a hímezett hazugságokon. Hét: Te egyedüli lélek vagy, aki valamiben a legjobb a világon, ezért bízzál magadban és találd meg azt a valamit, ami lekötelezve az emberiség javát szolgálja. Nyolc: Sose nevesd ki senki álmait. Akinek nincs álma, annak nincs is sok mindene. Ha te az emberekben magadat is megismered, az a te lelki biztonságodat fejleszti. Kilenc: Szeress mélyen és szenvedélyesen. Akkor is, ha fájdalmas lehet a szakítás, ez az egyetlen módja annak, hogy teljessé tedd az életed. Tíz: Nézeteltérésben küzdj becsületesen - gúnyolódás nélkül. Tizenegy: Ne ítélj el senkit a rokonain keresztül vagy az első benyomásból. Tizenkettő: Tanulj mások hibájából. Tizenhárom: Ha valaki kérdez tőled valamit, amire nem akarsz válaszolni, mosolyogva kérdezz vissza: miért akarod ezt tudni? Tizennégy: Jusson eszedbe, hogy nagy szerelem és nagy siker nagy rizikóval jár. Tizenöt: Az igazságot és a kegyelmedet soha ne hagyd el, akaszd e kettőt nyakadba, hogy mindig és mindenhol a szíved közelében legyen. Tizenhat: Ha vesztettél, ne veszítsd el a tanulságot is. Tizenhét: Jusson eszedbe a TTF. Tisztelet magad iránt, Tisztelet mások iránt, és Felelőség a saját tettedért. Tizennyolc: Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkretegyen egy nagy barátságot. Tizenkilenc: Amint rájöttél, hogy hibáztál, igyekezz azt kijavítani. Húsz: Mosolyogj, miközben felveszed a telefont. A hívó érezni fogja a hangodból, hogy jó szándékkal gondolsz rá.
Napi bölcsesség, , 2008-08-17 10:17:53
Nem más éli az életed hanem Te magad!!! Élj így!!! Gondolkodj Pozitívan,hiszen a pozitív gondolatok pozitív gondolatokat és pozitív dolgokat vonzzanak hozzád!!! És nem máshoz, hanem : HOZZÁD!!! Gondold végig, hidd el és fogadd el,hogy jó dolog fog történni veled!!! Bármi is történik, gondold azt,hogy ez után már csak Jó dolgok történhetnek Veled!!! :):):):):):):) És a legfontosabb,hogy mindig őszinte mosollyal nézz a tükörbe és utána mások szemébe is őszintén, nyugodtan fogsz nézni!!!
Napi bölcsesség, , 2008-08-17 10:04:39
Egy Adj többet, mint amennyit elvárnak tőled, és ezt örömmel tedd. Kettő Akármihez fogsz, szenvedéllyel csináld végig. Három Harapd el szavaid, ha kritizálni akarsz, de a dicséreteket a tetőről is kiáltsd. Négy Mikor azt mondod Szeretlek, érezd komolyan. Öt Mikor bocsánatot kérsz, nézz az illető szemébe. Hat Bízzál az emberekben, de láss keresztül a hímezett hazugságokon. Hét Te egyedüli lélek vagy, aki valamiben a legjobb a világon, ezért bízzál magadban és találd meg azt a valamit, ami lekötelezve az emberiség javát szolgálja. Nyolc Sose nevesd ki senki álmait. Akinek nincs álma, annak nincs is sok mindene. Ha te az emberekben magadat is megismered, az a te lelki biztonságodat fejleszti. Kilenc Szeress mélyen és szenvedélyesen. Akkor is, ha fájdalmas lehet a szakítás, ez az egyetlen módja annak, hogy teljessé tedd az életed. Tíz Nézeteltérésben küzdj becsületesen - gúnyolódás nélkül. Tizenegy Ne ítélj el senkit a rokonain keresztül vagy az első benyomásból. Tizenkettő Tanulj mások hibájából. Tizenhárom Ha valaki kérdez tőled valamit, amire nem akarsz válaszolni, mosolyogva kérdezz vissza: miért akarod ezt tudni? Tizenégy Jusson eszedbe, hogy a nagy szerelem és a nagy siker nagy rizikóval jár. Tizenöt Az igazságot és a kegyelmedet soha ne hagyd el, akaszd e kettőt nyakadba, hogy mindig és mindenhol a szíved közelében legyen. Tizenhat Ha vesztettél, ne veszítsd el a tanuláságot is. Tizenhét Jusson eszedbe a TTF. Tisztelet magad iránt, Tisztelet mások iránt, és Felelősség a saját tettedért. Tizennyolc Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkretegyen egy nagy barátságot. Tizenkilenc Amint rájöttél, hogy hibáztál, igyekezz azt kijavítani. Húsz Mosolyogj, miközben felveszed a telefont. A hívó érezni fogja a hangodból, hogy jó szándékkal gondolsz rá.
« Első   « Elöző  1 [2] 3 4 5  Következő»   Utolsó »

2019. január 1-től az Optimista Klub archiválódik. Mit szól ehhez?

Nekem mindegy.
Nem örülök, mert szeretem az oldalt.
Remélem nem lettetek pesszimisták?
Szívesen szervezném tovább. Kérlek lépj kapcsolatba velem!
korábbi szavazások