optimistische landen

Thailand 100%Seychelles 100%Samoa 100%
Zimbabwe 100%Central 1n Republic 100%Argentina 100%
Venezuela, RB 100%Panama 93%Rwanda 87%
Brunei Darussalam 77%Virgin Islands (U.S.) 77%Australia 74%
Jordan 73%Nicaragua 67%Singapore 67%
Cyprus 63%Namibia 63%Italy 63%
Greece 62%Finland 62%Israel 61%
Azerbaijan 60%Egypt, Arab Rep. 60%Maldives 60%

openings pagina >

Wie was Dr. Cronio Pérez?
Dr. Cronio Pérez werd geboren in Columbia, was hij een psycholoog, journalist, leraar aan de Eötvös Lorand University in Boedapest,  eerste president van Optimist club (Optimista klub), Maar eerst was hij altijd lachend, enthousiaste optimist. Hij heeft de geestelijke hygiëne-programma, op gang brenger een "Voor een optimistische Hongarije".
Hij heeft gestudeerd optimisme in Hongarije jaren lang, en hij schreef zijn proefschrift op dit gebied.
Cronio overleed in juni 2003 tijdens het fietsen. We houden zijn herinnering in onze harten voor altijd.

Enkele woorden over Cronio dat hij zelf heeft geschreven:

Mijn overtuiging volgens, de positieve houding is de grondslag van een succesvol en rijk leven.
Ik verricht op geest daarvan als psycholoog tussencultuur onderzoekingen in het thema van optimisme en pessimisme "met mijn eigene methode."


Ik heb gewerkt en ik heb gestart de psycho-hygiëne-programma 'Voor een optimistische Hongarije". Het doel van het programma is met de innovatieve koppeling van media-en telecommunicatie-mogelijkheden
opdat bevordering van voordelige maatschappelijke processen, en opdat de positiefe tendencies bekrachtiging. In het belang van het succes project ik ben dagelijks contact met diverse maatschappelijke organisaties, staatsinstellingen, handelsbedrijven en met de media.

Ik geloof, dat mijn optimistische basisaard hielp mij om tot nu toe succes te behalen. Momenteel werk ik als journalist.

Ik ben opgegroeid in Bogota. Ik hou van zingen, gitaar spelen, dansen salsa en merengue:
ik krijg positieve energie van deze muziek.

Ik ben overtuigd, dat de humor, de tevredenheid met onszelf, de positieve zelfwaardering allen draagt bij, dat ons contacten worden meer harmonische, en we kunnen leven gelukkiger.

Gedachten

Het verleden was viel uit onze macht,
we zijn heer van de toekomst ... velen
denken dat: 'Hongarije - is geweest; -
Ik zou willen geloven: zal zijn'!

István Szechenyi

,, Dit is zeker, dat niet waar, dat
het geluk - zoals zede zeggen -
duurt tot een minuut eerst,
en dat de mens bemerkt alleen
toen ten einde loopt. De waarheid is die,
duurt tot dan, zolang tot de liefde leeft,
omdat de dood is ook mooi, als we verliefd zijn.

Gabriel García Márquez

Als God zou kunnen vergeten voor een moment, dat ik ben niets anders dan een vod-marionet, en hij zou beschenken me een stuk van het leven, dan zou ik waarschijnlijk niet zeggen dat alles wat ik denk, maar ik zou zeker nadenken over alles wat ik gezegd.

Ik zou zien het waarderen van de dingen, niet omwille van zijn waarde, maar wat ze betekenen. Ik zou slapen weinig, droom meer; ik verstande, dat als we sluiten voor een minuut onze ogen, we verliezen zestig seconden licht voor eeuwig. Ik zou gaan verder, toen anderen stoppen, ik zou ontwaken toen iedereen anderen slapen. Ik zou zwijgen, toen anderen praten, en ik zou erg kunnen genieten koele smaak van een goede chocolade-ijs...

Als God zou geven voor mij een klein stukje van het leven, dan ik zou aantrekken een eenvoudige kleren, zou draaien naar de richting van de zon en mijn arm zou openen, en niet alleen mijn lichaam zou laten onbedekt, maar ook mijn ziel.
Oh mijn god, als ik zou worden goedhartig, dan ik zou opschrijven mijn alle haat op het ijs, en ik zou wachten de zonsopgang. Ik zou schilderen met droom van Van Gogh een gedicht van Benedetti op de sterren, en ik zou aanbieden het lied van Serrat in een serenade voor de maan.

Ik zou besproeien de rozen met mijn tranen, dat ik kan te voelen pijn van hun doornen, en dat ik kan te voelen de hartstochtelijke kus van hun bloembladen...


Mijn God, als ik zou krijgen een stukje van het leven...Dan niet  zou kunnen verstrijken geen enkele dag zonder dat, te vertellen voor de mensen, dat ik liefheb hen hoezeer.
Ik zou bijbrengen voor elke vrouw en elke man, dat zij zijn de belangrijkste voor mij, en ik zou leven met de liefde in liefde.

Ik zou aanwijzen voor de mensen, dat ze hoezeer vergissen, als ze denken die, ze niet zijn verliefd al, omdat ze oud werden; ze weten niet, dat we verouderen juist op het ogenblik toen, als we voelen niet de liefde. Ik zou geven vleugels voor de kinderen, maar ik zou laten, dat ze leren te vliegen zelfstandig.
Ik zou leren voor de bejaarden, dat de dood veroorzaakt niet de ouderdom, maar de vergetelheid veroorzaakt de dood.

Ik heb geleerd zoveel dingen van jullie, mensen... Ik heb geleerd, dat iedereen zouden mogen te leven aan de top van de berg, vermoedend niet, dat het echte geluk schuilt even erin, zoals we bovenkomen daarheen.

Ik heb geleerd dat wanneer een pasgeborene voor de eerste keer drukt met zijn heel kleine vuist
zijn vader vingers, dan houdt hem voor eeuwig in gevangenschap.  
Ik heb geleerd dat voor iemand heeft recht eens dan te neerzien op andere persoon van boven, wanneer hij geeft helpende hand voor hem te opstaan.   

(Onbekende auteur)

Cronio Pérez sympathieke brieven

Afzender: Rita Hoós
Betekening: 3 juli 2003 11:20
Onderwerp: aansluiting

Geachte optimisten!

Ik heb geluisterd het radioprogramma op 2 juli met diepe schok. Ik heb diepe medelijd met de weduwe, zij
heeft onzegbaare verlies gehad. Ik bewonder haar kracht en ik hoop zij kan houden deze kracht, omdat zij heeft volkomen gelijk, een men leeft tot dan, zolang zijn uitwerking is voelbaar. Deze uitzending is erg groot belang geweest in mijn tegenwoordig tijdperk van leven, daarom ik zou erg willen aansluiten naar bij deze club toe.

Met vriendelijke groet, Rita Hoós


Afzender: Irén Tamás
Betekening: 2 juli 2003 12:54
Onderwerp: Cronio

Ik heb gekregen het tragische bescheid om gisteren. Ik kan denken alleen daartoe, dat hij of wat zou doen en of wat zou zeggen Crono in gelijkende toestand. Ik zou willen hem zien als optimist:) We schuldig zijn voor hem met dank, omdat hij bracht bij ons zoveel joligheid, als voor korte tijd ook. Ik hoop, dat zijn begonnen positieve uitstraling zal voortduren en zal verder krullen.    

Irén Tamás


Afzender: Boglárka Szűcs
Betekening: 28 juni 2003 11:10

Geachte Optimist club en leden!

Ik zou willen mijn deelneming en mijn diepe pijn betuigen voor het alle familielid en iedere liefe kennissen, die heeft wel gekund, Cronio is geweest gelukkig en goede mens. Ik heb ook gelegenheid gehad te kennis maken met hem, bij gelegenheid van een interessant en nuttige voorstelling.
Ik verheug, dat ik heb gekund kennis maken hem, omdat hij heeft gedragen kleur naar ons leven met zijn vriendelijkheid en met zijn menselijkheid.  

Met vriendelijke groet: Een Optimist club lid.


Afzender: Zsuzsanna Kossuth VKS
Betekening: 5 juli 2003 21:24
Geadresseerde: Optimist club
Onderwerp: condoleantie

Geacht Raad van Toezicht van Optimist club!

Ik spreek mijn condoleantie, wegens dood van Cronio Pérez. In onze school in de Zsuzsanna Kossuth Vakkweekschool in Dabas nederzetting, hij verscheen regelmatig met zijn geestdriftige troep, en hij heeft zeer belangrijk werk verricht met resultaat. Zijn werkzaamheid heeft dienst gedaan voor ons moederland. Zijn gestrald optimisme zal werken nog steeds!
Gyula Kosztolányi, directeur


Afzender: Erika Pótor
Betekening: 26 juni 2003 12:09
Geadresseerde: Optimist club
Onderwerp: RE: Optimisme

Geachte mijn optimistische vrienden!

Ik heb vernomen met diepe schok en met oprechte pijn over verliezen van Dr. Cronio Pérez. Hij is voor mij geweest de enige "onbekende kennis", met wie ik kennis maakte in het internet. Onze briefwisseling was in e-mail en  soms traditioneel door de post. Persoonlijk wij hebben gekund niet ontmoeten nooit, helaas.  Desondanks hij kon te veroorzaaken en te geven ontzettend veel VROLIJKHEID en POSITIEVE ENERGIE voor mij, voor mij familie, voor mij medewerker, en voor mij leerling, VOOR ONS, die wij zijn leden van Optimist club met meer dan 100 leden. Ik vergeet nooit die vreugde, wanneer mijn kleinzoon won in het tekenenwedstrijd, in 2001. Cronio Pérez feliciteerde voor hem, en wij konden te zien zijn tekenen op het internet.  Ik herinner me wanneer mijn vrienden hadden gekregen zijn optimistbewijs, toen ze glimlachten, en ik herinner me, wanneer de kinderen verheugden, toen ze kregen beloning en rijbewijs, omdat zij maakten optimische tekenen.
?Zijn geloofsbelijdenis?, - Die hij heeft geschreven op zijn internetpagina niet ?leege woord?, maar, deze is menselijke stem, opmerkzaamheid, doorlopende contact, vrolijkheid, joligheid, LIEFDE, en OPTIMISME.
Ik zal missen zijn programma aanbod, zijn liefe schriften, en zijn aanbesteding op de tekenenprijsvraag. Ik ben dankbaar eeuwig voor Dr. Cronio Pérez, dat hij had onderkend en hij had overgenomen deze moeilijke opgave: lokken OPTIMISME naar de Hongaarse zielen. Zijn opdracht niet ten einde heeft gelopen, zijn aanpak is al van ons! Ik hoop het! ! !

Ik wens voor alle leden van de stichting, dat wees voor ze genoeg kracht, gezondheid, en OPTIMISME naar toe voortzetting! Ik kan niet uitkomen zijn afscheid, maar ik zal worden daar in gedachte. In rouw van zijn familie, collega's en in rouw van zijn vrienden we medelijden erg!
Met oprechte zielenpijn: Erika Kőszegi-Pótor, János Kőszegi, Dávid Kőszegi


Afzender: Anikó Mórocz
Betekening: 27 juni 2003 15:46
Geadresseerde: Optimist Club
Onderwerp: Anikó Mórocz

Geachte mijn vrienden!

Ik heb gekregen het bericht met diepe ontsteltenis, volgens welke Cronio is niet meer onder ons. Zelfs ik kan niet begrijpen wat dit betekent, maar ik voel dadelijk dat hij zo mist me. Ik kennis maakte met hem zo, als een behulpzaam, altijd steeds glimlachende mens, wanneer ik werkte bij De Hongaar Televisie N.V.
Nu ik voel, dat het optimisme een beetje heeft verminderd in mij, maar als ik zou worden niet optimistisch, dan ik zou eren niet zijn herinnering, zo nu ik probeer sterk te blijven toch...     
Ik heb verloren onlangs mijn beste vriend, die was nog geen 35 jaar oud, dit is zeer aangrijpend voor mij, maar ik hoop, dat zij hebben weggetrokken met zijn tweeën naar een mooie en goede plaats, en zij verder helpen ons leven daarvandaan.
Met deelneming en met liefde:
Anikó Mórocz


Afzender: Luis Enrique Tigse Tierra
Betekening: 26 juni 2003 21:50
Onderwerp: Voor mijn goed vriend

Voor jou mijn grote vriend, jij hebt geleerd mij voor zo veele zaken. Het meest treurigste moment in het leven, dat het kan niet uitdrukken met woorden jouw uitstekende bedoelingen. Jij was een prachtige vriend, en je hebt gelaten mij hier in de rouw met zijn dood, wanneer je hebt verlaten deze wereld.