optimistiese lande

Thailand 100%Seychelles 100%Samoa 100%
Zimbabwe 100%Central 1n Republic 100%Argentina 100%
Venezuela, RB 100%Panama 93%Rwanda 87%
Brunei Darussalam 77%Virgin Islands (U.S.) 77%Australia 74%
Jordan 73%Nicaragua 67%Singapore 67%
Cyprus 63%Namibia 63%Italy 63%
Greece 62%Finland 62%Israel 61%
Azerbaijan 60%Egypt, Arab Rep. 60%Maldives 60%

openings pagina >

Geagte besoeker!

Hier is die geleentheid, dat jy kan te beproef ons eieontwikkeling HUNOPTI vraelys, van die blyk, dat jy is hoe optimis, respektiewelik jy is hoe pessimis.

As jy invul eerlik, dan jy kry inligting en advies in verband met jou selfwaardering, met jou stryd, en met jou direkte optimisme. As het jy vra, of jy sou wil vra advies, dan skryf vir ons kalm. (Kontak / van jou laat hoor vir ons) vakmense wag jou vraag!
Die volgende vrae is in verband met jou persoon. Teken jy aan die skaal die reg nommer, wat uitdruk mees dat jy hoe sou kan te voel in die gegewe toestand.

1. Hoeseer sou word jou fut, as jy sou weet, dat die nabye toekoms baie onseker word vir jou gesin uit finansiële toestand oogpunt?
Ek sou het geen fut seker.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek sou het baie sterkte fut.
2. Wat dink jy, hoeveel persent word gunstig vir jou daarvan wat sal gebeur met jou in die toekoms?
Alles word ongunstig
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alles word gunstig.
3. Wat wag jy van die lewe in die hede?
Ek reken met die slegste sake in die hede.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek reken met die beste sake in die hede.
4. Hoeseer is jy tevrede met jou uiterlik?
Ek is baie ontevrede.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek is baie tevrede.
5. Hoeseer dink van jouself, dat jy wenner of verloorder is in die lewe?
Ek is 'n absolute verloorder.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek is 'n absolute wenner.
6. Wat dink jy, in die toekoms hoe sal dit vorm?
Ek word absolute verloorder.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek is 'n absolute wenner.
7. Hoeveel krag voel jy in jouself daartoe, dat vir jou doelwitte groot hindernisse kan jy oorwin?
Geen krag.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Besonder veel krag.
8. Hoeseer is jy tevrede met jou vermoë?
Ek is baie ontevrede.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek is baie tevrede.
9. Hoe groot inspanning sou doen jy daarvoor, dat die onaangenaame sake in positiewe rigting kan jy verander?
Ek sou nie doen inspanning.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek sou doen maksimaal inspanning.
10. Wat dink jy, welke mate kan jy jou planne uitvoer in die volgende vyf jaar?
Niks.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alles.
11. As sou faal vir jou uitvoer jou belangrike planne in die volgende vyf jaar, dan jy sou kan nuwe planne uitvoer?
Seker nie.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Seker ja.
12. Hoeseer is jy tevrede met jou persoonlike eienskap?
Ek is baie ontevrede.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek is baie tevrede.
13. Wat wag jy van die lewe in die toekoms?
Ek reken met die slegste sake in die toekoms.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek reken met die beste sake in die toekoms.
14. Hoeseer is jy tevrede met jouself?
Ek is ontevrede met myself.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ek is baie tevrede met myself.
man vrou