optimistické země

Thailand 100%Seychelles 100%Samoa 100%
Zimbabwe 100%Central 1n Republic 100%Argentina 100%
Venezuela, RB 100%Panama 93%Rwanda 87%
Brunei Darussalam 77%Virgin Islands (U.S.) 77%Australia 74%
Jordan 73%Nicaragua 67%Singapore 67%
Cyprus 63%Namibia 63%Italy 63%
Greece 62%Finland 62%Israel 61%
Azerbaijan 60%Egypt, Arab Rep. 60%Maldives 60%

Hlavní stránka >

Milí návštěvníci!

Je to dobrá přiležitost, abyste vyzkoušeli náše vlastně opracovaný dotazník, z kterého se dozvíte, do jaké míry jste optimistou, nebo pesimistou.
Pokud budete odpovědět úpřímě, získáte informace a rady týkající se sebehodnocení, bojování a bezpostředního optimismu. Jestli máte jakékoliv dotazy, nebo chcete poprosit o radu, napište nám klidně. (Kontakt / Napište nám e-mail prostřednictvím).  Naši optimističtí experti očekávají dotazy.
Následující otázky se týkají tvé osobnosti.  Označujte na stupnici vhodné číslo, které nejlíp vyjádřuje, jak bys se cítil(a) v dané situaci.

1. Měl(a) bys životní vitalitu, kdybys věděl(a), že blízká budoucnost je velmi nejistá, pro tvou rodinu z hlediska financí?
Vůbec nemám chuť do života.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mám hodně životní vitality.
2. Co si myslíš, toho všeho, co se bude dít s tebou v budoucnu, jaký podíl bude pro tebe příznivý?
Nic nebude příznivé.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Všechno bude příznivé.
3. Čeho očekáváš od života nyní?
Očekávám nyní nejhoršího.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Očekávám nyní nejlepšího.
4. Do jaké míry jsi spokojený/á s tím, jak vypadáš?
Jsem úplně nespokojený/á
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jsem úplně spokojený/á
5. Do jaké míry se cítíš vítězem nebo loserem v životě?
Jsem absolutní loser
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jsem absolutní vítěz
6. Jak myslíš, jak to bude vypadat v budoucnosti?
Budu absolutní loser
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jsem absolutní vítěz
7. Cítíš dost síly, abys překonal(a) velké překážky a dosáhl(a) své cíle?
Žádnou sílu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Moc síly
8. Do jaké mír jsi spokojený/á se svými schopnostmi?
Jsem úplně nespokojený/á
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jsem úplně spokojený/á
9. Kolik úsilí bys udělal(a), aby se špatné věci změnily pozitivním směrem?
Nevěnoval(a) bych žádné úsilí.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Věnoval(a) bych moc úsilí.
10. Co si myslíš, jaký podíl svých plánu můžeš realizovat v následujících pěti letech?
Nic.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Všechno.
11. Kdybys v příštích pěti letech nemohl(a) realizovat své nejdůležitější plány, byl bys schopný/á vytvořit nové plány?
Určitě ne
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Určitě ano.
12. Do jaké mír jsi spokojený/á se svými vlastnostmi?
Jsem úplně nespokojený/á
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jsem úplně spokojený/á
13. Čeho očekáváš od života v budoucnosti?
Očekávám v budoucnosti nejhoršího.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Očekávám v budocnoasti nejlepšího.
14. Do jaké mír jsi spokojený/á se sebou?
Nejsem spokojený/á se sebou.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jsem úplně spokojený/á se sebou.
muž žena